Hold sammen og vis omsorg

Corona krisen ligner ikke på noen andre kriser vi har stått overfor i senere tid.
Vi har ingen anelse om hvor alvorlig eller hvor langvarig den vil bli.
Det vi vet med sikkerhet er at vi er mer avhengig av hverandre enn det vi noen gang har vært. Samtidig blir vi bedt om å holde minst èn meters avstand til våre medmennesker.
Følelser av frykt og engstelse for framtiden kan naturligvis dukke opp. Det viktigste vi kan gjøre er å forstå alvoret uten å få panikk.
Dette er en tid der vi bør stå sammen, og der vi alle også bør bidra slik at vi kan komme oss i gjennom denne uvirkelige tiden på best mulig måte.
Det at vi må holde avstand fra hverandre kan ramme hardt og føles vondt, sårt og ensomt for veldig mange.
Avstanden og isolasjonen kan føles ekstra vond for de som fra før sliter med angst, depresjon og andre psykiske utfordringer.
Heldigvis er det mange måter vi i dag kan holde kontakt og vise omsorg på.
En god samtale kan bety mer enn du aner!
Love,
Merete Dèhn